Olen kiinnostunut kaikesta yhteistyöstä, joissa tavoitteena on yhdistää osapuolten vahvuudet ja kapasiteetti EU-tason kilpailukyvyksi.


Itse arvostan luotettavuutta, sitoutumista sovittuun, kustannustehokkuutta, laaduntuottokykyä ja resurssien hyvää  käyttöastetta. Kokemukseni mukaan piilovahvuuksia kannattaa aina etsiä kaikissa tilanteissa.

Myyntiteknikkona Suomen vesi- ja kaukolämpölaitokset tulivat tutuiksi ympäri Suomen.